چهارشنبه : ۴ اسفند ۱۳۹۵

شبکه های مجازی

تحکیم در کلام امام

تحکیم در کلام امام

تحکیمی ها

دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان(دفتر تحکیم وحدت)برگزار نمود:

تجلیلی از ایثارگری و عشق همسران شهدای مدافعان حرم

واحد فرهنگی و دفتر خواهران انجمن اسلامی با توصیف این ایثارگری و عشق از دختران نسل جدید خواستار این شدند چنین ارزشی را در ادامه زندگی سرلوحه کار خود قرار دهند تا مادرانی بی نظیر برای فرزندان و همراهانی فداکار برای همسران خود باشند.

نشریات

انجمن اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین منتشر کرد :

کارنامه درخشان صلح صهیونیستی!

به گزارش تحکیم نیوز (پایگاه اطلاع رسانی دفتر تحکیم وحدت)؛ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در پی به درک واصل شدن شیمون پرس اقدام به انتشار نشریه ای محتوی اقدامات و فعالیت های وی، به تفکیک سال ها نموده است. این نشریه را می توانید از اینجا دانلود کنید.